Loçhe zorgt voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse privacywet. 
Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Loçhe persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven. 

1. Veiligheid
Loçhe verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. 

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt www.loche.nl een versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van de opgeslagen gegevens.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Via www.loche.nl worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief en indien u gebruik maakt van sommige online diensten. De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren en om u de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen. Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Loçhe deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

"In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord echter worden meegedeeld aan derde partijen." 

3.Cookies
Op www.loche.nl worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De cookies worden op deze website gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, om u te kunnen identificeren bij een volgende bezoek aan deze website, om aan te geven welke pagina's u recent bezocht hebt en om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen.

"U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen, maar dit leidt ertoe dat deze website problemen kan opleveren." 

4. Logbestanden
Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Loçhe bij uw bezoek aan deze website uw 

IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website. 

“Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.” 

5. Recht van aanpassing en verbetering
Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen. Dit kan op www.loche.nl onder de ‘mijn Loçhe’ functie.

6.Wijzigingen
Loçhe behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. 

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en aangepast op 2 december 2018.

7. Contactgegevens 
Loçhe is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. 

8. In het kort 
Loçhe hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Loçhe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

- Uw gegevens zullen ten alle tijden worden bewaard voor het verbeteren van uw winkelervaring bij Loçhe. Denk hierbij aan; Ingevulde persoonsgegevens bij bestellingen, geschiedenis van uw aankopen en indien aangegeven persoonlijke aanbiedingen.

- U kunt ten alle tijden via de mail een aanvraag indienen om al uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit zal na aanvraag, direct worden uitgevoerd.

Als Loçhe zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

U kunt Loçhe contacteren op: info@loche.nl